Chuyển phát nhanh UPS là gì ?

Chuyển phát nhanh UPS là một dịch vụ của công ty United Parcel Service một công ty quản lý chuỗi cung ứng và phân phối hàng hoá đa quốc gia ở Mỹ. UPS hoạt động gồm nhiều gói dịch vụ liên quan mật thiết đến ngành vận tải như: Dịch vụ chuyển phát nhanh trong […]